اداره فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی: حسین شیخیانی

سمت: مسوول امور فارغ التحصیلان

تحصیلات: لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸