اعضاء هیات علمی

 

Scientific Members of Islamic Azad University, Delvar Branch
اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دلوار

فاطمه امیری -Fatemeh Amiri
Email : f.amiri@iaudelvar.ac.ir
رزومه:View Page
عبدالرضا باباخانی -Abdolreza Babakhani
Email :a.babakhani@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
عاطفه چاهکوتاهی -Atefeh Chahkotahi
Email : a.chahkoutahi@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
بابک رنجبر -Babak Ranjbar
Email : b.ranjbar@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
رزاق زاهدی -Razzaq Zahedi
Email : r.zahedi@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
فرشته صافی -Fereshteh Safi
Email:f.safi@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
نیما فرشیدفر -Nima Farshidfar
Email :n.farshidfar@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
محمد گلستانی -Mohammad Golestani
Email :m.golestani@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
حمید نبوی -Hamid Nabavi
Email : h.nabavi@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page
یوسف صداقت -Yusuf Sedaghat
Email :y.sedaghat@iaudelvar.ac.ir
رزومه :View Page