تسهیلات دانشگاه

تسهیلات اعطائی صندوق رفاه دانشگاه به دانشجویان

  • وام قرض الحسنه شهریه در اقساط ۴ ماهه همراه با یک چک ضمانت صیادی
  • وام قرض الحسنه شهریه در اقساط ۱۰ ماهه همراه با ضامن وچک صیادی (کارمند یا کاسب)
  • وام ازدواج که از تاریخ عقد بیشتر از شش ماه نگذشته باشد.
  • وام بانک رسالت و مهر که از طریق ثبت نام در سامانه ساجد انجام می پذیرد.
  • وام وزارت علوم (بعد از فارغ التحصیلی) از طریق سامانه swf.ir انجام می پذیرد.