تماس با امور ثبت نام

برای ثبت نام اینترنتی در رشته های با آزمون وبدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید به پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://azmoon.iau.ac.ir مراجعه نمایید.

برای مشاوره تحصیلی رایگان در دانشگاه با حضور مشاوران و اعضای هیات علمی هر روزه: ساعت ۷.۳۰ الی ۱۶ با تلفن امور ثبت نام ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸ و یا شماره های همراه۰۹۱۷۷۷۵۱۰۴۴ تماس گرفته یا حضوری به امور ثبت نام دانشگاه به نشانی: بوشهر-دلوار- خیابان شهید رییسعلی دلواری-خیابان منتهی به موزه-پشت استادیوم ورزشی شهید جمادی مراجعه نمایید