اقدامات انجام شده

ساخت منطقه بوم گردی به زودی در واحد دلوار


تولید و فروش خرما


تولید مواد ضدعفونی کننده و الکل برای اولین بار


طراحی فروشگاه آنلاین چند زبانه کارآفرینان