دوره های آموزشی

دوره های آموزشی برگزار شده

ردیف استان واحد دانشگاهی عنوان دوره آموزشی تاریخ برگزاری مدت دوره (به ساعت) استاد دوره(اختیاری)
۱ بوشهر دلوار وبینار آموزشی نرم افزار Graphpad(ترسیم نمودارهای مقالات و گزارشات علمی) شهریور ۱۴۰۰ ۴ساعت نیما فرشیدفر
۲ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با شناورهای تندرو شهرریور ۱۴۰۰ ۸ساعت عبدالرضا باباخانی
۳ بوشهر دلوار وبینار آموزشی نرم افزار AUTO CAD شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ساعت فرناز بنه گزی
۴ بوشهر دلوار وبینار آموزشی تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افزار AutoPlay media آذرماه ۱۴۰۰ ۸ساعت یوسف صداقت
۵ بوشهر دلوار وبینار پویانمایی و آموزش برنامه نویسی اسکرچ آبان ماه ۱۴۰۰ ۸ساعت یوسف صداقت
۶ بوشهر دلوار وبینار آموزشی برنامه نویسی اندروید با نرم افزار App Inventor(بدون نیاز به کدنویسی) آذر ماه ۱۴۰۰ ۸ساعت یوسف صداقت
۷ بوشهر دلوار وبینار آموزشی اصول راه اندازی کسب و کارهای کوچک آبان ماه ۱۴۰۰ ۴ساعت سروش حیدری سنگستانی
۸ بوشهر دلوار دوره آمادگی کنکور وکالت (۱) آذرماه ۱۴۰۰ ۱۲ساعت فاطمه امیری
۹ بوشهر دلوار دوره آمادگی کنکور وکالت (۲) آذر ماه ۱۴۰۰ ۱۲ساعت فاطمه امیری
۱۰ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با حقوق دریا و دریانوردی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ کارگروه حقوق
۱۱ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با حقوق شهروندی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ۴ساعت کارگروه حقوق
۱۲ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با قوانین چک های بانکی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ۴ساعت کارگروه حقوق
۱۳ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با زنان و خانواده نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ۴ساعت کارگروه حقوق
۱۴ بوشهر دلوار وبینار آموزشی آشنایی با دعاوی حقوقی و کیفری نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ۴ساعت کارگروه حقوق