رئیس واحد

 

دکتر سروش حیدری سنگستانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکتری تخصصی مهندسی هسته ای

دارای ۳ مقاله ISI  و علمی پژوهشی و چندین مقاله کنفرانسی

راهنمایی  ۳ پایان نامه دکتری و ۵ پایان نامه کارشناسی ارشد و مشاوره ده ها پایان نامه


خلاصه ای از فعالیت ها ی مدیریتی و اجرایی:

مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی ارک

رئیس مرکز رشد شهید ماهینی سازمان بسیج جهاد علم وفناوری استان بوشهر

رئیس مرکز هدایت  وحمایت از تحقیقات کاربردی شهید احمدی جوان

دبیر اجرایی بیست و پنجمین کنفرانس هسته ای ایران

دبیر اجرایی یازدهمین همایش جهادگران علم و فناوری

موسس مدرسه سما دلوار در سال ۱۳۹۸


پست الکترونیک: s.heidari@iaudelvar.ac.ir