مراحل انجام کار فارغ التحصیلی

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مراحل فارغ التحصیلی به صورت زیر می باشد:

ردیف مراحل انجام فارغ التحصیلی مسئول مربوطه مدت زمان
۱ تسویه حساب مالی در سامانه آموزشیار و اخذ مجوز فارغ التحصیلی توسط دانشجو طی یک روز
۲ مراجعه دانشجو به قسمت آموزش جهت اخذ نوبت دهی فارغ التحصیلی رضا سلیمانی طی دو هفته
۳ تکمیل مدارک و نواقص پرونده دانشجویی و تحویل مدارک و فرم های لازم توسط دانشجو طی یک هفته
۴ بررسی و تایید نمرات کارنامه کل دانشجو توسط قسمت امتحانات دانشگاه فاطمه نوروزی طی سه روز
۵ بررسی نمودن و تایید نهایی کارنامه کل دانشجو و امضا توسط مدیر گروه توسط مدیر گروه طی یک هفته
۶ اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی (معرفی به استاد و …) رضا سلیمانی طی یک هفته
۷ تکمیل فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجو و اخذ امضا از هر قسمت فاطمه نوروزی طی یک هفته
۸ اخذ امضای مدرک گواهینامه مدرک تحصیلی و جهت تحویل به دانشجو حسین شیخیانی طی سه روز
۹ حداکثر یک ماه

دانشجویانی که در آستانه فارغ التحصیلی هستند، یک ترم قبل برای بررسی پرونده به قسمت آموزش مراجعه نمایید.

دانشجویان گرامی توجه داشته باشند، جهت انجام امور زیر با هماهنگی مدیرگروه در روزهای موردنظر به دانشگاه مراجعه فرمایند:

۱- امور فراغت از تحصیل،      ۲- بررسی امورمعرفی به استاد،     ۳- تایید کارنامه ترمی و کارنامه کل ،    ۴- مشاوره انتخاب واحد،    ۵- تایید و نمره دهی دروس پروژه و کارآموزی،       ۶- انجام پروژه های تحقیقاتی،      ۷- برگزاری دوره های آموزشی    و    . . .

***********************************************

  • مراجعه دانشجویان گرامی جهت انجام امور فارغ التحصیلی: روزهای   شنبه،  دوشنبه  و   چهارشنبه

***********************************************