معاون واحد

دکتر محسن آهی

سمت: معاون دانشگاه

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی شیمی

شماره تماس: ۰۷۷۳۵۲۳۲۵۹۸


پست الکترونیک: ahi@iaudelvar.ac.ir