پرسش های متداول

* آیا تفاوتی بین مدرک با آزمون و بدون آزمون وجود دارد؟
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر عدم وجود تفاوت میان مدرک فارغ التحصیلان رشته های با آزمون وبدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و حتی عدم درج واژه با آزمون وبدون آزمون در مدرک آنان گفت : در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون است و تنها در مورد تعداد معدودی از رشته / محل های مقطع کارشناسی غیر پزشکی و رشته های گروه علوم پزشکی پذیرش به صورت با آزمون صورت می پذیرد.
* اعتبار مدارک تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی به چه شکل است؟
اعتبار مدرک تمام وقت و پاره وقت هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته و تنها در مدرک فارغ التحصیلان پاره وقت، واژه پاره وقت ذکر می شود. نظام پاره وقت این امکان را برای ثبت نام کنندگان دارای شرایط ویژه مانند شاغلین، فراهم می آورد که با حداقل واحد انتخابی، سنوات بیشتری را به عنوان سنوات مجاز داشته باشند. دوره پاره وقت به معنای دوره نیمه حضوری یا غیر حضوری نیست؛ تفاوت این دو نظام صرفا از حیث مقررات آموزشی مربوط به حداقل و حداکثر واحدها و سنوات است. تغییر نظام از تمام وقت به پاره وقت بلامانع بوده ولی از پاره وقت به تمام وقت امکانپذیر نیست. هر داوطلب انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، علاوه بر یک بار انتخاب رشته در نظام تمام وقت با خرید مجدد کارت اعتباری می تواند در دوره پاره وقت نیز حد اکثر بیست کد رشته محل را انتخاب کند. داوطلبانی که در آزمون سراسری در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی نیز شرکت کرده اند در دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با خرید کارت اعتباری، بیست کد رشته محل نیز در این گروه های آزمایشی انتخاب کنند. در این گروه ها نیز داوطلبان هم امکان انتخاب رشته تمام وقت و هم پاره وقت را دارند. امکان ویرایش انتخاب رشته با آزمون وجود دارد و هر داوطلب بدون پرداخت وجه اضافی می تواند بارها انتخاب رشته خود را تا پایان مهلت ویرایش کند. معیار برای دانشگاه، آخرین ویرایش خواهد بود.
* تفاوت کاردانی پیوسته و ناپیوسته چیست؟
دارندگان دیپلم نظری و پیش دانشگاهی امکان شرکت دررشته / محلهای کاردانی ناپیوسته را دارند و دارندگان دیپلم کاردانش و فنی حرفه ای و هنرستان نظام قدیم فقط امکان شرکت در رشته متناسب با دیپلم خود (طبق جدول صفحات ۱۱ تا ۱۴ دفترچه راهنما کاردانی پیوسته )را دارند. همچنین دارندگان دیپلم نظری بدون پیش دانشگاهی می توانند در کلیه رشته های کاردانی پیوسته ثبت نام کنند
* تفاوت کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در چیست؟
دارندگان دیپلم نظری و پیش دانشگاهی امکان شرکت در کارشناسی پیوسته را دارند با هر نوع دیپلم نظری و پیش دانشگاهی امکان شرکت در هر گروه ( تجربی ، انسانی ، ریاضی ، هنر و زبان) وجود دارد دارندگان مدرک کاردانی امکان ثبت نام در رشته محل های کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی ) را دارند ، نوع مدرک کاردانی مهم نیست با هر کاردانی امکان ثبت نام در رشته محل های غیر پزشکی کارشناسی ناپیوسته وجود دارد. لازم به ذکر است دارندگان مدرک کاردانی امکان ثبت نام در کارشناسی پیوسته را نیز دارند کاردانی معادل پیش دانشگاهی میشود اما تطبیق دروس کاردانی شان به عهده آموزش واحد انتخابی شان می باشد