دوره آموزش مجازی EPT

حوزه ی پژوهش معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند

دوره آموزش مجازی EPT

شروع دوره:

۶ مرداد ماه

به مدت: ۱۲ جلسه ای ۹۰ دقیقه ای

مهلت ثبت نام تا ۴ مرداد ماه می باشد.