آشنایی با نیروگاه هسته ای و اجزاء آن

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار می کند.

دوره مجازی آموزش آشنایی با نیروگاه هسته ای و اجزاء آن

مدرس دوره : دکتر داریوش مستی

استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سرفصل دوره :

۱- فیزیک راکتور

۲- ساختار راکتورWWER

۳- ایمنی هسته ای

زمان برگزاری:

آذرماه ۱۳۹۹

در ۴ روز به مدت ۱۶ هفته