ارتباط با مرکزنظارت، ارزیابی ، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

کلیه همکاران ، دانشجویان و خانواده های محترمشان می توانند پشنهادات ، انتقادات و گزارشات خود رااز راه های ارتباطی زیر ، با دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کنند.

راه های ارتباطی:

ایمیل :  vbazresi@isiau.com

نمابر و تلفن : ۷۱۴۰۰۱۹۵-۰۲۱

صندوق پستی: ۱۱۹۴-۱۹۱۶۵

دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی