با تشکیل شورای توسعه رشته ها در واحد دلوار و واحد استانی، رشته های زیر توسط گروه آموزش و مدیریت توسعه واحد دلوار پیشنهاد گردید و پس از تایید در واحد استان، جهت اخذ مجوز از شورای توسعه وزارت علوم، به این نهاد ارجاع گردید

با تشکیل شورای توسعه رشته ها در واحد دلوار و واحد استانی، رشته های زیر توسط گروه آموزش و مدیریت توسعه واحد دلوار پیشنهاد گردید و پس از تایید در واحد استان، جهت اخذ مجوز از شورای توسعه وزارت علوم، به این نهاد ارجاع گردید

رشته های جدید تدوین و طراحی شده توسط واحد,که ۱۰ رشته مقطع می باشد:

 

۱-اقتصاد کرانه و دریا, کارشناسی پیوسته

 

۲-طراحی و ساخت اسباب بازی و وسایل سرگرمی در ۳مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد

 

۳-مدیریت بورس در ۲مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

۴-حقوق کیفری اقتصادی در ۲مقطع, کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد

 

۵-مدیریت آبزی پروری در دو مقطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته