دیدار ریاست و کارکنان واحد با امام جمعه محترم شهر و خانواده معظم شهدا و جانبازان و اهدا لوح تقدیر

دیدار ریاست و کارکنان واحد با امام جمعه محترم شهر و خانواده معظم شهدا و جانبازان و اهدا لوح تقدیر