امور فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما بوشهر برگزار می نماید.

مسابقات طرح قدس (قرآن در سما) ویژه کارکنان ، اساتید و معلمان حق التدریس