کارگروه اقتصاد مقاومتی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان بوشهر برگزار می کند

کارگروه اقتصاد مقاومتی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان بوشهر برگزار می کند

نمایشگاه تولیدات بانوان کارآفرین استان بوشهر