پیام دکتر سروش حیدری سنگستانی رئیس واحد شهید رئیسعلی دلواری به مناسبت ۱۲ شهریورماه سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری


دکتر سروش حیدری سنگستانی رئیس واحد شهید رئیسعلی دلواری به مناسبت ۱۲ شهریورماه سالروز شهادت شهید رئیسعلی دلواری بیان داشت با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه حماسی، سیاسی و فرهنگی دیرینه مرد مقاومت در برابر استعمار و استکبار، سرداری که به واسطه مبارزه مقتدرانه و مقاومت جانانه به همراه تنگستانی های غیور در برابر استعمارگران انگلیسی جنگید و با مجاهدت و رهبری خود در راستای آثاری از کشور استعمار پیر را به زانو درآورد را به زانو درآورد و در این راه به شهادت رسید و به مناسبت سالگرد گرامیداشت این شهید بزرگوار به زودی نسبت به تاسیس کمیسیون دائمی علمی شهید رئیسعلی دلواری و محور مقاومت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید رئیسعلی دلواری اقدام خواهد شد. امید است با استعانت از خداوند متعال بتوان گامی بلند در راستای تحقق آرمانهای شهدای عزتمند محور مقاومت برداشته شود.