مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و آیین استقبال از نو دانشجویان

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و آیین استقبال از نو دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان مرکزی – ۹ صبح ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰

به صورت آنلاین این مراسم ازطریق آدرس زیر در فضای مجازی مشاهده کنید.

https://www.aparat.com/islamic_azaduniversity/live