پروانه ها از شعله ها پروا ندارند

به پاس فداکاری و جانفشانی «علی لندی» نوجوان ۱۵ ساله ایذه ای که برای نجات دو خانم مسن و میانسال ، خطر را به جان خرید و شجاعانه و پروانه وار دل به آتش زد…..