پهپاد کشاورز

پرنده کنترل پذیر از راه دوری که به راحتی امور مربوط به بذر پاشی-سم پاشی را برای مزارع کشاورزی از جمله گندم، خرما و… فراهم می‌سازد و
قابلیت تعبیه و نصب دوربین برای بررسی کردن و تصویربرداری از منطقه موردنظر را دارا است.
همچنین برای درختانی مانند نخل گرده افشانی می کند که با توجه به کم شدن هزینه و زمان بسیار کاربردی و مفید می باشد.