بابک رنجبر

رشته تحصیلی: مهندسی برق

مقطع: دانشجوی دکتری

گروه آموزشی: مهندسی برق و الکترونیک

پست الکترونیک: b.ranjbar@iaudelvar.ac.ir

شماره تماس: