فرم های الکترونیک

سیلابس دروس

سیلابس دروس

مهندسی دریا مهندسی اجرایی عمران معماری داخلی کارشناسی ناپیوسته حسابداری کارشناسی ناپیوسته الکترونیک کارشناسی کامپیوتر کارشناسی خودرو کاردانی-الکتروتکنیک کاردانی کامپیوتر کاردانی خودرو کاردانی پیوسته حسابداری علوم قضایی

فرم انتخاب پروژه

فرم انتخاب پروژه

برای انتخاب و تحویل پروژه، میبایست فرم زیر را تکمیل کنید و همچنین برای تحویل آن به استاد از این طریق اقدام نمائید. دانلود: فرم انتخاب پروژه  

فرم تحویل مدرک

فرم تحویل مدرک

برای دریافت مدرک خود می توانید فرم زیر را دانلود و تکمیل کرده و به امور دانشجویی تحویل نمایید.  

فرم بررسی مشکل دانشجو

فرم بررسی مشکل دانشجو

دانشجویان می توانند با تکمیل فرم های زیر و ارسال آن برای ما، مشکل خود را با ما در میان بگذارند. دانلود: فرم انتخاب واحد با تاخیر